Seniorforsker

Svein Harald Gullbekk

Universitetet i Oslo

s.h.gullbekk@khm.uio.no
Gå tilbake til Team

Svein H. Gullbekk (f. 1967). Professor ved Institutt for etnografi, numismatikk, klassisk arkeologi og universitetshistorie ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Som medlem av ELITER-teamet fokuserer han på forskjellige aspekter av den polske og norske politiske kulturen i høymiddelalderen, samt legger vekt på mynt- og pengehistorie.

Gullbekk oppnådde sin mastergrad i historie fra Universitetet i Oxford (1997) og fullførte sin doktorgrad (2003) i middelalderens numismatikk og historie ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgradsavhandling ble publisert under tittelen «Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen» (København 2009). Hans arbeid bidro til en endring i tilnærmingen til middelalderens numismatikk og pengehistorie i Norge på grunn av bruk av tverrfaglige metoder basert på numismatikk, historiske og arkeologiske perspektiver.

Han var PI for prosjektet «Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages» (2013–2017, finansiert av Norges forskningsråd). For tiden er han WP-leder for prosjektet «Human Sacrifice and Value» under PI professor Rane Willerslev (2018–2022, finansiert av Norges forskningsråd).

Gullbekk har kuratert flere museumsutstillinger, blant annet «Ja, vi elsker frihet» (for å markere Grunnlovens 200-årsjubileum, med Lill-Ann Chepstow-Lusty, Universitetet i Oslo sitt hovedlokale, 2014) og «Forvandling: Tro og hellige gjenstander i middelalderen» (med Noëlle Lynn Wenger Streeton, 2019).

Han er medlem av følgende forskergrupper:

–  «Senter for fremragende forskning (SFF) innen vikingtid» ved Kulturhistorisk museum, startet av professor Dagfinn Skre i 2009

– «Systems of Knowledge in the Nordic Middle Ages (800–1550)» som ledes av Jón Viðar Sigurðsson og Hans Jacob Orning (fra 2017)

Siden 2020 har han vært leder for forskergruppen «Money and its use in Northern Europe in the Middle Ages».

Han har produsert en rekke publikasjoner innen mynter, penger og deres rolle i vikingtid og samfunnene i det middelalderske Nord-Europa. Blant hans viktigste publikasjoner er:

  • «Money and the Church in Medieval Europe, 1000–1200. Practice, Morality and Thought» (redigert samling, Ashgate 2015) med Giles Gasper
  • «Coins in European Churches: Religious Practice and Devotional Use of Money», SNR-spesialutgave 2019 (2020), redigert med Benedict Zäch
  • «Norske myntfunn 1050–1319. Penger, kommunikasjon og fromhetskultur» (monografi, Oslo 2019), med Anette Sættem.
  • «The Rise of Spiritual Economies in late Viking and Early Medieval Scandinavia» (2019)
  • «Attitudes to money in the Societas Christiana» (2018)
  • «Medieval Scandinavian women in search of Salvation» (2017)
  • «Vestfold: a monetary perspective on the Viking Age» (2014)
  • «Money and its use in the Saga Society» (2014)
  • «Silver, Coins and Commodity Money» (2011).

Gullbekk er også redaktør for serien «Religion and Money in the Middle Ages» (Routledge).