Legitimization of the Elites
in Poland and Norway, c. 1000-1300

Project

Prosjektet «Symbolske ressurser og politiske ressurser i periferien: Legitimering av ELITER i Polen og Norge, cirka 1000–1300» fokuserer på former og midler for symbolsk makt medlemmene av de politiske elitene i de to perifere områdene i Europa (Norge og Polen) benyttet for å manifestere sin privilegerte rett til å herske over sine likemenn og undersåtter. Elitenes påstander om å styre, deres ideologiske begrunnelse og legitimitet i andres øyne var nøkkelproblemet i samfunnene i det middelalderske Europa blottet for formelle institusjoner og varige statsstrukturer. Hvilke symbolske ressurser benyttet disse elitene for å vise sin rett til å herske? På hvilke måter konkurrerte de med andre medlemmer av eliten? Hvordan etablerte de deres overlegenhet over tid?

Kronologisk fokuserer prosjektet på perioden 1000–1300, det vil si tidsalderen da både Norge og Polen ble formelt kristne stater, og tiden da begge ble forenet som stabile monarkier etter lange perioder med borgerkrig og føydal fragmentering. Tematisk sett bygger prosjektet på en komparativ undersøkelse av blant annet dynastiske ideologier, kulter og ærbødighet for nasjonale helgener, herskerideologier, elitegraver og symbolske uttrykk på mynter, bruk av fortiden, legitimering av bispe- og abbedsmakt, kroningsseremonier og selskapelige ritualer.

Prosjektet bygger på et tett samarbeid mellom polske og norske middelalderforskere. Et team bestående av historikere, arkeologer og numismatikere blir koordinert av forskere med bred erfaring med å jobbe med de to perifere områdene. Resultatene av prosjektet vil bli presentert som medskrevne artikler utarbeidet for spesialutgaver av høyprofilerte tidsskrifter og som en redigert samling om emnet.

Prosjektet er tildelt forskningsmidler fra Norge som en del av GRIEG-programmet innenfor Basic Research Programme, med National Science Centre i Polen som programoperatør og Norges forskningsråd som programpartner.

Aktuelt