Wykonawca

Svein Harald Gullbekk

Uniwersytet w Oslo

s.h.gullbekk@khm.uio.no
Wróć do Zespołu

Svein H. Gullbekk (ur. 1967), profesor w Instytucie DENCAUH w Muzeum Historii Kultury Uniwersytetu w Oslo (Department of Ethnography, Numismatics, Classical Archaeology and University History).

Jako członek zespołu ELITES koncentruje się na różnorakich aspektach polskiej i norweskiej kultury politycznej w okresie pełnego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem historii monety i mennictwa.

Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Oksfordzkim (1997), studia doktoranckie w zakresie średniowiecznej numizmatyki i historii na Uniwersytecie w Oslo (2003 r.). Jego rozprawa doktorska, opublikowana jako “Pengevesenets fremvekst og fall i Norge i middelalderen” (Copenhagen 2009), doprowadziła do zmian w podejściu do średniowiecznej numizmatyki i historii pieniądza w Norwegii, dzięki zastosowaniu przez autora interdyscyplinarnej metodologii łączącej numizmatykę, historię i archeologię.

Gullbekk był kierownikiem projektu “Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages” (2013–2017, finansowanego ze środków the Research Council of Norway).

Obecnie pracuje w projekcie ‘Human Sacrifice and Value’ kierowanym przez prof. Rane Willerslev (2018-2022, finansowany ze środków the Research Council of Norway).

Gullbekk był kuratorem kilku wystaw muzealnych, m. in. “For the Love of Freedom”, “Transformation – faith and sacred objects in the Middle Ages”.

Jest członkiem zespołów badawczych:

–  “Centre for Viking-Age Studies”  at the Museum of Cultural History, initiated by Professor Dagfinn Skre in 2009

– “Systems of Knowledge in the Nordic Middle Ages (800-1550)” headed by Jón Viðar Sigurðsson and Hans Jacob Orning (since 2017)

Od 2020 r. kieruje zespołem badawczym: “Money and its use in Northern Europe in the Middle Ages”.

Do jego najważniejszych publikacji należą:

  • “Money and the Church in Medieval Europe, 1000-1200. Practice, Morality and Thought” (współredakcja, Ashgate 2015)
  • “Coins in European Churches: Religious Practice and Devotional Use of Money”, SNR numer specjalny 2019 (2020), współredakcja
  • “Norske Myntfunn 1050-1319. Penger, kommunikasjon og fromhetskultur” (Oslo 2019), razem z Anette Sættem.
  • “The Rise of Spiritual Economies in late Viking and Early Medieval Scandinavia” (2019)
  • “Attitudes to money in Societas Christiana” (2018)
  • “Medieval Scandinavian women in search of Salvation” (2017)
  • “Vestfold: a monetary perspective on the Viking Age” (2014)
  • “Money and its use in the Saga Society” (2014)
  • “Silver, Coins and Commodity Money” (2011).

Gullbekk jest również redaktorem serii “Religion and Money in the Middle Ages” (Routledge).