Postdok

Steffen Hope

Universitetet i Oslo

steffenabhope@gmail.com
Gå tilbake til Team

Postdoktorforsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

Steffen Hope fullførte sin doktorgrad i historie ved Syddansk Universitet i 2017. I sin avhandling «Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c. 1050 – c. 1200» har han undersøkt kulten av Edmund martyren, Olav den hellige og Knut den hellige og utforsket hvordan disse helgenene ble fremstilt i tekster produsert i deres respektive kultsentere.

Etter å ha fullført doktorgraden jobbet Hope med fragmenter av middelalderske liturgiske manuskripter ved Syddansk Universitetsbibliotek som en del av et pilotprosjekt medfinansiert av Centre for Medieval Literature. Han har også jobbet som universitetslektor ved Linnéuniversitetet i Sverige og som forskningsassistent ved prosjektet «Kartläggning av religion i vardagen» ved det samme universitetet. I prosjektet har han fokusert på fragmenter av middelalderske kalendere.

Hans fremste forskningsinteresser er helgenkult, identitetskonstruering, historieskriving og manuskriptfragmenter. Hope har produsert en rekke publikasjoner om disse temaene.

Som medlem av ELITER-teamet fokuserer han på uttrykk og strategier for bispelig maktlegitimering i middelalderens Norge.