Post-doc

Steffen Hope

Uniwersytet w Oslo

steffenabhope@gmail.com
Wróć do Zespołu
Post-doc w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo.
Steffen Hope ukończył studia doktoranckie w zakresie historii na Uniwersytecie Południowej Danii w 2017 r. W swojej pracy pt. “Constructing institutional identity through the cult of royal saints, c.1050-c.1200” badał kult św. Edmunda Męczennika, św. Olafa Haraldssona i św. Kanuta, króla Danii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii tworzenia obrazu świętości w pismach powstałych w ośrodkach ich kultu.
Po ukończeniu studiów doktoranckich Hope zajmował się średniowiecznymi rękopisami liturgicznymi w Bibliotece Uniwersytetu Południowej Danii w ramach uczestnictwa w projekcie pilotażowym współfinansowanym przez Centrum Literatury Średniowiecznej. Pracował również jako wykładowca na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, a także jako asystent w projekcie Mapping Lived Religion at Linnaeus, w którym zajmował się średniowiecznymi kalendarzami.
Do jego zainteresowań badawczych należy kult świętych, konstruowanie tożsamości, piśmiennictwo historyczne oraz rękopisy. Hope poruszał te kwestie w licznych publikacjach.
Jako członek zespołu ELITES Steffen Hope zajmuje się strategiami legitymizacji władzy biskupiej oraz jej manifestacją w średniowiecznej Norwegii.