Norsk prosjektleder

Hans Jacob Orning

Universitetet i Oslo

h.j.orning@iakh.uio.no
Gå tilbake til Team

Professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo.

Hans Jacob Orning, norsk prosjektleder for ELITER-prosjektet, er professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Som medlem av ELITER-teamet vil han sammenligne ulike aspekter av den polske og norske politiske kulturen i høymiddelalderen.

Orning fullførte sin doktorgrad (2004) i middelalderhistorie ved Universitetet i Oslo. Hans doktorgradsavhandling ble publisert under tittelen Uforutsigbarhet og nærvær: En analyse av norske konger maktutøvelse i høymiddelalderen (Leiden 2008). Avhandlingen, der han benyttet rettsantropologiske perspektiver, bidro til en endring i tilnærmingen til middelalderens politiske historie i Norge ved å bagatellisere statsutvikling.

Siden 2013 har han hovedsakelig arbeidet innenfor et prosjekt om borgerkrig i middelalderenog moderne tid (Nordiske «borgerkriger» i høymiddelalderen i et tverrfaglig og komparativt perspektiv), finansiert av Norges forskningsråd og Senter for grunnforskning, med Jón Viðar Sigurðsson som medleder. Sammen med statsviter Øyvind Østerud har han skrevet boken Krig uten stat – kriger i middelalderen og i dag (Dreyer 2020, på norsk, blir snart utgitt på engelsk). Orninger medredaktør av tre bind av Nordic Elites in Transformation utgitt av Routledge i 2019–20.

Orning har også skrevet monografien The Reality of the Fantastic: The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts (Southern Danish Publishers, 2017) vedå anvende nyfilologisk metode på senmiddelalderske manuskripter.

I 2020–22 vil han arbeide med et prosjekt kalt Scandinavian Political Communities in the Middle Ages – European, or Something Different? som er finansiert av Peder Sather Grant. Orning vil samskrive en bok sammen med Geoffrey Koziol fra University of Berkeley.