Kierownik zespołu norweskiego

Hans Jacob Orning

Uniwersytet w Oslo

h.j.orning@iakh.uio.no
Wróć do Zespołu

Profesor w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo.

Hans Jacob Orning jest głównym partnerem norweskim w projekcie ELITES i profesorem w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo. Jako członek zespołu ELITES zajmuje się porównaniem różnorakich aspektów kultury politycznej w Polsce i Norwegii w okresie pełnego średniowiecza.

Studia doktoranckie z historii średniowiecznej ukończył na Uniwersytecie w Oslo (2004 r.), jego praca doktorska, opublikowana jako Unpredictability and Presence: Norwegian Kingship in the High Middle Ages (Leiden 2008), przyczyniła się do zmian w podejściu do historii politycznej w średniowiecznej Norwegii.

Od 2013 r. kierował projektem dotyczącym wojen domowych w średniowieczu i nowożytności (The Nordic Civil Wars in a Comparative Perspective), finansowanym przez the Research Council of Norway oraz the Center for Advanced Research (drugi kierownik: Jón Viðar Sigurðsson). Wraz z politologiem Øyvind Østerud napisał książkę War without State – wars in the Middle Ages and today (Dreyer 2020, wkrótce publikacja w języku angielskim). Współredagował trzy tomy serii „Nordic Elites in Transformation”, publikowanej przez wydawnictwo Routledge (2019 – 2020).

Orning jest również autorem monografii The Reality of the Fantastic: The Magical, Geopolitical and Social Universe of Late Medieval Saga Manuscripts (Southern Danish Publishers, 2017), wykorzystującej metody “nowej filologii” w pracy nad późnośredniowiecznymi rękopisami.

W latach 2020 – 2022 pracuje w projekcie Scandinavian Political Communities in the Middle Ages – European, or Something Different?, finansowanym ze środków Peder Sather Grant. Obecnie pracuje nad wspólną monografią z Geoffrey’em Koziolem z University of Berkley.