Seniorforsker

Benjamin Allport

Universitetet i Oslo

benjaal@iakh.uio.no
Gå tilbake til Team

Benjamin Allport (f. 1991) forsvarte sin doktorgradsavhandling ved Cambridge-universitetet i 2018. I avhandlingen har han drøftet de regionale samfunnene i Norge fra ca. 900–1050 ved å bruke både arkeologiske og litterære kilder. Fra 2019 til 2021 var han vitenskapelig ansatt ved Universitetet i Bergen og fikk støtte av Leverhulme Trust. I sitt prosjekt har han brukt sosial nettverksanalyse på Håkon Håkonssons saga, en viktig berettende kilde for Norges historie på 1200-tallet, som et middel til å utforske samfunnsstrukturen som er skildret av sagaforfatteren.

Ben sin fremste forskningsinteresse er konstruering og skildring av samfunn i middelalderske berettende kilder, med fokus på Island, Norge og angelsaksisk England. Hovedsakelig utforsker han på hvilke måter ulike medlemmer av middelaldereliten benyttet seg av og støttet ideen om fellesskap som et middel til å legitimere sine egne posisjoner i samfunnet. Han er også interessert i middelalderske litterære nettverk samt spredning og utveksling av motiver i fellesskapsskildringer. I tillegg er han involvert i Borgund Kaupang Prosjektet hvor han bidrar med et historisk perspektiv ved å utforske rollen til Møre-middelaldersamfunnet.

Hans siste publikasjoner inkluderer:

  • «Home Thoughts of Abroad: Ohthere’s Voyage in its Anglo-Saxon Context», Early Medieval Europe 28.2 (2020), s. 256–88, som han vant EME First Publication Prize for.
  • «Norwegian or Northern: The Construction and Mythography of Háleygr Identity, c. 800–1050», i S. Figenschow og M. Tveit (red.), Myth and Magic in the Medieval High North (Turnhout: Brepols, 2020), s. 197–214
  • «Unearthing St Edmund: A Source for Edmund’s Martyrdom in Íslendingabók», Gripla 32 (2021), s. 57–72
  • «A Family Reunion: Hversu Noregr byggðist and the First Chapter of the Flateyjarbók Ættartölur as a Textual Unity», Maal og Minne 113.2 (2021), s. 45–73