Wykonawca

Benjamin Allport

Uniwersytet w Oslo

benjaal@iakh.uio.no
Wróć do Zespołu

Benjamin Allport (b. 1991) ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Cambridge w 2018 r. Tematem jego rozprawy doktorskiej były lokalne społeczności w Norwegii w latach 900 – 1050, które badał na podstawie źródeł archeologicznych i narracyjnych.

W latach 2019 – 2021 był adiunktem naukowym na Uniwersytecie w Bergen w ramach grantu Leverhulme Trust. W ramach swojego projektu prowadził badania nad Hákonar saga Hákonarsonar, jednym z najważniejszych źródeł narracyjnych dla trzynastowiecznej Norwegii, wykorzystując teorię sieci w studiach nad strukturą społeczną przedstawioną przez autora sagi.

Do zainteresowań badawczych Bena należy przede wszystkim powstanie i przedstawienie danych społeczności – norweskich, islandzkich i anglosaskich – w średniowiecznych źródłach narracyjnych, a w szczególności sposoby w jakie poszczególni przedstawiciele elit wspierali wspólnotę i czerpali z niej korzyści w celu legitymizowania swojej pozycji w społeczeństwie.

Przedmiotem zainteresowania Bena są także sieci kontaktów łączących autorów źródeł narracyjnych, rozpowszechnianie się motywów opisu społeczności. Jest również zaangażowany w Borgund Kaupang Project, interdyscyplinarny projekt, w ramach którego – jako historyk – bada rolę średniowiecznej społeczności Møre.

 

Najnowsze publikacje:

Home Thoughts of Abroad: Ohthere’s Voyage in its Anglo-Saxon Context, „Early Medieval Europe” 28.2 (2020), s. 256–88 (nagroda EME First Publication Prize)
Norwegian or Northern: The Construction and Mythography of Háleygr Identity, c. 800–1050, w:  Myth and Magic in the Medieval High North, red. S. Figenschow i M. Tveit (Turnhout: Brepols, 2020), s. 197–214
Unearthing St Edmund: A Source for Edmund’s Martyrdom in Íslendingabók, „Gripla” 32 (2021), s. 57–72
A Family Reunion: Hversu Noregr byggðist and the First Chapter of the Flateyjarbók Ættartölur as a Textual Unity, „Maal og Minne” 113.2 (2021), s. 45–73