Asystent Projektu

Karolina Morawska

Uniwersytet Warszawski

k.morawska2@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Ur. w 1993 r. w Chrzanowie. Studia licencjackie (2011 – 2014) i magisterskie (2014 – 2016, ukończone z wyróżnieniem) w Instytucie Historycznym UW. W 2015 r. zagraniczne studia częściowe II stopnia na Université Paris I Panthéon-Sorbonne w ramach programu Erasmus+. W lipcu 2016 r. obrona pracy magisterskiej pt. „Miłość w średniowiecznej Polsce. Rekonesans źródłoznawczy”, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego. W październiku 2022 r. obrona pracy doktorskiej pt. „Seksualność w średniowiecznej Polsce”, stopień doktora w dyscyplinie historia przyznany 19 października 2022.

W latach 2017 – 2019 członek polskiego zespołu Cruising the Seventies: Unearthing Pre-HIV/AIDS Queer Sexual Cultures (CRUSEV), finansowanego  ze środków HERA w konkursie ‘Uses of the Past’, badającego nienormatywne kultury seksualne w Polsce w latach 70. XX w.

Od grudnia 2018 r. do stycznia 2021 r. przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów WH UW (obecnie WNKS UW) i Prezes Zarządu Koła Naukowego Doktorantów WH UW (obecnie WNKS UW). Od 2020 r. do 2021 r. sekretarz redakcji „Przeglądu Historycznego”.

W ramach konkursu PRELUDIUM 15, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizuje na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW projekt pt. „Kształtowanie etyki seksualnej w Polsce od XI do XIII w. pod wpływem recepcji zachodnioeuropejskich wzorców chrystianizacyjnych”.

W ramach pracy w zespole ELITES Morawska zajmuje się współpracą z wykonawcami zewnętrznymi, organizacją wydarzeń związanych z projektem, współpracą z jednostkami administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Historii, koordynowaniem prac nad publikacjami, jak również prowadzeniem strony internetowej projektu i profili w mediach społecznościowych.

Zainteresowania badawcze: seksualność w średniowiecznej Europie; nienormatywne kultury seksualne w Polsce w latach 70. i 80.

Najważniejsze publikacje:

  • No authorities are interested in us, no-one interferes in our affairs? Policing Homosexual Men in the People’s Republic of Poland, w: Queers Under State Socialism. Cruising 1970s Poland, red. J. Burszta, T. Basiuk, Routledge 2021
  • Kobiety w XI-wiecznej Europie. Główne problemy i wyzwania historiograficzne, w: Święty Piotr Damiani, Kazania o dziewicach, red. naukowa K. Skwierczyński, seria „Źródła Monastyczne”, t. 89, Tyniec 2020
  • W poszukiwaniu świętego patrona. Translacja św. Floriana a kult św. Stanisława w trzynastowiecznym Krakowie, w: Kult świętych w Europie łacińskiej X – XIII wieku, red. J. Pysiak, K. Skwierczyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego; planowana publikacja: 2021
  • „Którego serdeczna, uczciwa przyjaźń będzie motorem mojego życia…” – anonse towarzyskie w Relaksie z lat 1984 – 1988, „InterAlia”, t. 14/2019, Różowy język, red. A. Kościańska, K. Morawska, J. Burszta, T. Basiuk, s. 51 – 72
  • Did true love exist in medieval Poland? A study of love based on the collections of the accounts of miracles of saints, „International Journal of Arts & Sciences”, ISSN: 1944-6934 :: 08 (08):519-528 (2015) http://www.universitypublications.net/ijas/0808/html/U5K527.xml