Doktorantka

Mika Boros

Uniwersytet w Oslo

mika.boros@khm.uio.no
Wróć do Zespołu

Mika Boros (b. 1990), doktorantka Muzeum Historii Kultury Uniwersytetu w Oslo.

Archeolog. Studiowała numizmatykę na Uniwersytecie Wiedeńskim – w 2017 r. obroniła pracę magisterską poświęconą średniowiecznym Mistrzom Mennicy. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską „MONETA NOVA – The beginning of coinage in Austria, Norway and Poland in the 11th and 12th century”

Jej zainteresowania naukowe obejmują średniowieczną numizmatykę, zabytki monetarne i historię gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem historii pieniądza.

Jako członek zespołu ELITES, Mika Boros koncentruje się na społeczno-ekonomicznych aspektach późnośredniowiecznego społeczeństwa, w szczególności na porównaniu skutków monetyzacji w Polsce i Norwegii.