Wykonawca

Zbigniew Dalewski

Uniwersytet Warszawski

zbigdal@gmail.com
Wróć do Zespołu

Profesor na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Profesor na Uniwersytecie w Białystoku w latach 2007-2015. Doktorat (1994) i habilitacja (2006) z zakresu historii w IH PAN.

Do jego zainteresowań badawczych należy historia polityczna i kulturowa Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem władzy, kultury politycznej, historiografii i rytuałów.

Autor m.in.: Władza – przestrzeń – ceremoniał. Miejce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej, Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 1996; Ritual and Politics: Writing the History of a Dynastic Conflict in Medieval Poland, Brill, Leiden – Boston 2008; Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.