Koordynator współpracy zespołu & Wykonawca

Wojtek Jezierski

Uniwersytet w Oslo

wojtek.jezierski@historia.su.se
Wróć do Zespołu

Adiunkt w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo, w School of Historical and Contemporary Studies Uniwersytetu Södertörn oraz w Instytucie Historycznym i Centrum Studiów Mediewistycznych na Uniwersytecie w Sztokholmie.

Jako partner w zespole ELITES Wojtek Jezierski będzie się zajmował porównywaniem różnorakich aspektów kultury politycznej w Polsce i Norwegii w okresie pełnego średniowiecza.

Studia doktoranckie z historii ukończył na Uniwersytecie w Sztokholmie (2010 r.), jego rozprawa doktorska została opublikowana jako Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution.

Autor licznych artykułów i redaktor publikacji dotyczących kultury politycznej, społeczności wyobrażonych, historii emocji w Skandynawii i Europie Środkowo-Wschodniej, w ramach pracy w projektach krajowych i międzynarodowych. Najnowszy tom pod jego redakcją, Nordic Elites in Transformation: Legitimacy and Glory, został opublikowany przez wydawnictwo Routledge w 2021 r. Aktualnie pracuje nad redakcją transhistorycznej książki Baltic Hospitality, 1000-1900, dla wydawnictwa Palgrave (pozostali współredaktorzy: Sari Nauman, Christina Reimann i Leif Runefelt, planowana publikacja: 2022 r.), w ramach projektu finansowanego przez The Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen). Przygotowuje również własną monografię: Risk, Emotions, and Hospitality in the Christianization of the Baltic Rim, 1000-1300 dla wydawnictwa Brepols.

Poza pracą w projekcie ELITES, Jezierski będzie kierownikiem międzynarodowego projektu “Ambiguities of Hospitality: Intercultural Integration and Conflict in Host-Guest Relations on the European Borderlands, c. 1000-1350”, 2022-2024, finansowanego ze środków the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet; pozostali uczestnicy: Lars Kjær, New College of the Humanities, London oraz  Tim Geelhaar, Goethe-Universität, Frankfurt am Mainz).