Wykonawca

Roman Michałowski

Uniwersytet Warszawski

rmichalowski@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Profesor w na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla, Warszawa (Polska Akademia Nauk).

Ur. 1949. Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1972). W latach 1994-2019 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Historii Średniowiecznej tamże (2004-2019). Stypendysta Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn, Republika Federalna Niemiec (1980-1982) oraz Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wiedeń, Austria (1 I 1985-30 VI 1985). Redaktor Naczelny „Kwartalnika Historycznego” (2010-2020). Professeur Associé na Uniwersytecie Paris IV – Sorbonne, Paryż, Francja (1998-2001).

Przedmiotem badań są następujące zagadnienia z historii średniowiecznej: hagiografia, w szczególności dotycząca biskupów i królowych, kult świętych, ideologia władzy królewskiej, polityka religijna wczesnego państwa, misje i ewangelizacja pogan.

Najważniejsze publikacje:

  • Die „nationale“ Interpretation des Christentums im frühmittelalterlichen Polen, w: Language of Religion – Language of the People. Medieval Judaism, Christianity and Islam(Mittelalter Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, 11), wyd. E. Bremer, J. Jarnut, M. Richter, D.J. Wasserstein we współpracy z S. Röhl, Wilhelm Fink Verlag, München 2006, s. 357-372.
  • Die Heiligenkulte sowie die staatlichen und ethnischen Grenzen: Polen und die Nachbarländer vom 10. bis zum 14.Jh., w: Grenzräume  und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelalterlichen Lateineuropa, wyd. Klaus Herbers, Nikolaus Jaspers (Europa im Mittelalter, 7), Akademie Verlag, Berlin 2007, s. 339-360.
  • Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X – XIII wieku, Arx Regia, Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego, Warszawa 1993
  • Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłani powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005 http://www.wuwr.com.pl/products/716.html