Wykonawca

Rafał Rutkowski

Uniwersytet Warszawski

rr.rutkowski@wp.pl
Wróć do Zespołu

Adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Rafał Rutkowski (ur. 1986) jest historykiem, pracownikiem Ośrodka Historii Kultury Materialnej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Ukończył historię w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc pracę magisterską o konwersji Islandczyków na chrześcijaństwo (2011, pod kierunkiem prof. Jacka Banaszkiewicza). Następnie doktoryzował się w Zakładzie Studiów Średniowiecznych Instytutu Historii PAN, przygotowując dysertację na temat norweskiej kroniki Mnicha Teodoryka (2018, również pod kierunkiem prof. Jacka Banaszkiewicza).

Jego zainteresowania badawcze obejmują historię historiografii średniowiecznej, historię Skandynawii i Słowiańszczyzny wcześniejszego średniowiecza oraz kulturę intelektualną XII–XIII w.

Książkę opartą na pracy doktorskiej opublikował w serii „Monografie FNP” (2019), wkrótce też ukaże się polski przekład kroniki Mnicha Teodoryka. Jest także autorem artykułów i recenzji opublikowanych na łamach „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalnika Historycznego”, „Rocznika Antropologii Historii”, „Roczników Historycznych” i „Studiów Źródłoznawczych”.