Wykonawca

Paweł Żmudzki

Uniwersytet Warszawski

p.zmudzki@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Adiunkt w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii, Źródłoznawstwa i Metodologii na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ur. 1970. Magisterium w Instytucie Historycznym (Wydział Historyczny) UW w 1994 r., doktorat 1999 r. na Wydziale Historycznym UW, habilitacja 2010 tamże.

Zatrudniony jako asystent w WSRP w Siedlcach w latach 1994-1997, jako adiunkt w Instytucie Historycznym UW od 1999 r. W 2007 r. stypendium „Kwerenda” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na wyjazdy do Pragi i Kijowa. Od 2016 r. w redakcji Acta Poloniae Historica.
Jego rozprawa habilitacyjna, poświęcona średniowiecznym narracjom o wojnach, wodzach i wojownikach, została wydana w 2009 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego w serii Monografie FNP.

Najważniejsze publikacje:

  • Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009 (Monografie FNP Seria Humanistyczna).
  • Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000
  • New Versions of the Tales of Gallus Anonymus in the Chronicle of Master Vincentius, transl. M. Hamerski, „Acta Poloniae Historica”, 2015, 112, Studies on Medieval Historiography, pp. 141-157.
  • Vincentius’s Construct of a Nation: Poland as res publica, transl. D. von Güttner-Sporzyński [w:] Writing History in Medieval Poland: Bishop Vincentius of Cracow and the Chronica Polonorum, ed. D. von Güttner-Sporzyński, (Cursor Mundi 28), Brepols, Turnhout 2017, pp. 175-197.
  • A short history of interpreting The Polish Chronicle of Gallus Anonymus, [w:] The First / The Oldest in the Collections of the National Library of Poland, ed. M. Sosnowski, Warszawa 2019, pp. 306-316.
  • We współautorstwie z Januszem Ostrowskim: Kidney diseases in the mediaeval work „Michi Competit” by Thomas of Wrocław, „Archives of Hellenic Medicine”, 2020, vol. 37, supplement 2, pp. 47-52.