Wykonawca

Mateusz Bogucki

Uniwersytet Warszawski

matbogu@yahoo.com
Wróć do Zespołu

Adiunkt w Zakładzie Historii Średniowiecznej na Wydziale Historii UW i profesor w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

Ur. 1973. Archeolog, numizmatyk. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Bio- i Archeometrii Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komisji Studiów Numizmatycznych Komitetu Nauk Historycznych PAN, redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Numizmatyczne”, członek komitetu organizacyjnego i merytorycznego XVI Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego, który odbędzie się w Warszawie w 2022 roku (www.inc2022.pl).

Swoją pracę doktorską, zatytułowaną Najstarsze ośrodki handlowo-rzemieślnicze strefy nadbałtyckiej. Początki i podstawy rozwoju napisał pod kierunkiem prof. Andrzeja Buko i obronił w 2005 roku. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko pojętej ekonomii Europy Środkowej i Północnej we wczesnym średniowieczu. Szczególną uwagę poświęca kontaktom skandynawsko-słowiańsko-bałtyjskim oraz powiązaniom strefy nadbałtyckiej z Europą Zachodnią i orientem. Częścią tych zainteresowań było zaangażowanie w badania emporium z IX-X wieku w Janowie Pomorskim pod Elblągiem, utożsamianym z historycznym Truso. Wraz z odkrywcą i badaczem tego stanowiska, dr Markiem Jagodzińskim, powołał do życia serię wydawniczą „Truso Studies”. Przedmiotem jego zainteresowań numizmatycznych jest przede wszystkim obieg srebra w strefie nadbałtyckiej w VIII-XI w. oraz najstarsze mennictwo Polski, zjawisko naśladowania i fałszowania monet we wczesnym średniowieczu. Efektem tych zainteresowań była rozprawa habilitacyjna pt. Moneta polska i obca we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, obroniona w 2015 roku. Jest autorem i współautorem ponad 130 artykułów o archeologii i numizmatyce antycznej, średniowiecznej i nowożytnej oraz redaktorem i współredaktorem kilkunastu książek, w tym serii inwentarzy znalezisk monet i skarbów wczesnośredniowiecznych z Polski pt. Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen, które współtworzył z prof. Stanisławem Suchodolskim i dr Petrem Ilischem. W tym pięciotomowych dziele, autorstwa kilkudziesięciu autorów, zebrano szczegółowe informacje o 1146 znaleziskach (skarbach, grobowych, luźnych), zawierających ponad 255000 zabytków.