Wykonawca

Krzysztof Skwierczyński

Uniwersytet Warszawski

k.skwierczynski@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Profesor w Katedrze Historii Kultury na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Ur. 1971. Historyk, mediewista. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii społecznej średniowiecza, historii średniowiecznego Kościoła oraz seksualności wieków średnich. Zajmuje się także wpływami chrześcijańskiego Zachodu na kulturę Polski wczesnopiastowskiej.

Studia w Instytucie Historycznym UW ukończył w 1995 r., pod kierunkiem prof. Romana Michałowskiego napisał pracę magisterską poświęconą topografii sakralnej miast w średniowieczu. Rozprawę doktorską poświęconą reformie gregoriańskiej w Polsce (promotor: prof. Roman Michałowski) obronił w 2004 r. Habilitację uzyskał w roku 2012 na podstawie książki Mury Sodomy. Piotra Damianiego Księga Gomory i walka z sodomią wśród kleru. W latach 1996-2020 pracował w Instytucie Historycznym UW, od 2004 jako adiunkt, od 2019 profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 r. pracuje w Instytucie Historii Sztuki WNKS UW (Katedra Historii Kultury).

W latach 2012-2016 zastępca dyrektora Instytutu Historycznego UW ds. studenckich; od 2016 do 2020 r. prodziekan ds. studenckich i doktoranckich Wydziału Historycznego UW. Od 2020 r. prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Od 1997 r. pracuje w Redakcji „Przeglądu Historycznego” (sekretarz, członek Redakcji, od 2013 zastępca Redaktora Naczelnego, od 2019 r. Redaktor Naczelny).

W latach 1999-2007 członek redakcji Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (Rzym).

Od 2015 członek Rady Redakcyjnej czasopisma „Memoria Europae” (Argentyna, Università di San Juan de la Frontera).

 

Najważniejsze publikacje: