Wykonawca

Julie Lund

Uniwersytet w Oslo

julie.lund@iakh.uio.no
Wróć do Zespołu

Julie Lund jest profesorem w Instytucie Archeologii, Ochrony Zabytków i Historii na Uniwersytecie w Oslo.

Studia doktoranckie z archeologii ukończyła na Uniwersytecie w Oslo (2009 r.)

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół późnej epoki żelaza i średniowiecznej Skandynawii. Stosuje metodologię historyczno-archeologiczną w studiach nad wzajemnymi zależnościami między materią, kulturą a tekstem w staronordyjskich źródłach pisanych.

Julie Lund kieruje projektem  “Using the Past in the Past. Viking Age Scandinavia as a Renaissance?„, finansowanym przez the Research Council of Norway (RCN), 2016 – 2021.

Do jej najważniejszych publikacji należą:

  • Lund, Julie & Semple, Sarah (eds.) in press A Cultural History of Objects. Volume 2, 400-1400 AD. Bloomsbury
  • Lund, Julie (2020). Rune Stones as Material Relations in Late Pagan and Early Christian Scandinavia. Danish Journal of Archaeology 9, pp. 1- 20
  • Lund, Julie (2017). Connectedness with Things. Animated objects of Viking Age Scandinavia and in Early Medieval Europe. Archaeological Dialogues  24(1), pp.  89- 108
  • Lund, Julie & Arwill-Nordbladh, Elisabeth (2016). Divergent Ways of Relating to the Past in the Viking Age. European Journal of Archaeology 19(3), pp. 415-438