Wykonawca

Jon Viðar Sigurðsson

Uniwersytet w Oslo

j.v.sigurdsson@hf.uio.no
Wróć do Zespołu

Profesor w Instytucie Archeologii, Ochrony zabytków i Historii (Uniwersytet w Oslo), dyrektor Instytutu od stycznia 2021 r.

Jón Viðar Sigurðsson ukończył studia I stopnia na Uniwersytecie Islandzkim (1984 r.) z zakresu historii i literatury islandzkiej oraz studia II stopna na Uniwersytecie w Bergen (wiosna 1987 r.). Pracował w Zarządzie nad Dziedzictwem Kulturowym w Bergen (Riksantikvaren in Bergen).

W styczniu 1989 r. otrzymał trzyletnie stypendium doktoranckie od the Research Council of Norway i ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Bergen w 1993 r.

W latach 1991 – 1994 adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu w Bergen oraz członek Centre for European Cultural Studies Uniwersytetu w Bergen (1 sierpnia 1992 – 31 grudnia 1994).

Od stycznia 1995 r. adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu w Oslo. Od września 2002 r. do grudnia 2004 r. dyrektor Centre for Viking and Medieval Studies.

Od września 2006 r. profesor w Instytucie Archeologii, Ochrony zabytków i Historii, dyrektor Instytutu od stycznia 2021 r.
W latach 2004 – 2006 kierownik projektu “Transformation in the Viking Age and Norse Middle Ages”.

W latach 2007 – 2008 członek zespołu naukowego “The Power of the Ruler and the Ideology of Rulership in Nordic Culture 800-1200” realizowanego w Norwegian Centre for Advanced Study (kierownik projektu: prof. Gro Steinsland).

W latach 2017 – 2018 kierownik (wraz z Hansem Jacobem Orningiem) zespołu naukowego “The Nordic ‘civil wars’ in the High Middle Ages from a cross-disciplinary and comparative perspective”.
Członek komitetów redakcyjnych serii: “The Northern World”: “North Europe and the Baltic c. 400-1700 AD. Peoples, Economies and Cultures” (Brill), “Early European Research” (Brepols), “Northern Medieval World: On the Margins of Europe” oraz Medieval Institute Publications Western Michigan University.

Do jego najważniejszych publikacji należą:

  • Det norrøne samfunnet. Vikingen, kongen, erkebiskopen og bonden, Oslo, Pax 2008.
  • Viking Friendship. The Social Bond in Iceland and Norway, c. 900-1300, Ithaca, Cornell University Press 2017.
  • Skandinavia i vikingtiden, Pax 2017.
  • Norse-Gaelic Contacts in a Viking World. Medieval Texts and Cultures of Northern Europe, (TCNE 29), Turnhout, Brepols 2018 (z Colman Etchingham, Máire Ní Mhaonaigh I Elizabeth Ashman Rowe)
  • Nordic Elites in Transformation, c. 1050–1250. Volume I: Material Resources, Routledge, 2019 (współredakcja z Bjørn Poulsen i Helle Vogt)