Wykonawca

Jerzy Pysiak

Uniwersytet Warszawski

j.pysiak@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Adiunkt w Katedrze Historii Kultury na Wydziale Nauk o Kulturze i Sztuce UW.

Ur. 1970. Historyk, mediewista. Magisterium na UW 1994, doktorat tamże 1999. Habilitacja w roku 2013 na Wydziale Historycznym UW. Zatrudniony w Instytucie Historycznym UW od 1999 r. jako adiunkt. Od 2020 r. adiukt w Instytucie Historii Sztuki (Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce).
Stypendysta Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu (1997, 2004), Stypendysta Rządu Francuskiego (École des Hautes Études en Sciences sociales, Paryż, 1999), Katholieke Universiteit Leuven (Lowanium – Belgia 1997, 2002, 2005); Fundacji Lanckorońskich (Rzym 2002); Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers (2003, 2004, 2005, 2006).

Laureat pierwszej edycji Nagrody Fundacji im. Aleksandra Gieysztora 2002; laureat pierwszej edycji Stypendium naukowego PZU Życie dla młodych nauczycieli akademickich UW 2003; od 2003 koordynuje prace Zespołu do Badań nad Kulturą Łacińską w Średniowieczu „Aquila volans”; od 2003 członek Editorial Board „European Review of History / Revue Européenne d’Histoire”.

W latach 2002-2010 sekretarz Rady Naukowej IH UW; w latach 2006-2012 koordynator programu LLP Erasmus w IH UW (od 2009 – ds. współpracy zagranicznej i wymiany pracowników naukowych i administracyjnych), a w latach 2008-2012 Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Programu LLP Erasmus.
Od 2009 r. kierownik międzyuniwersyteckich studiów magisterskich II stopnia w dziedzinie historii średniowiecznej i archeologii średniowiecznej (międzynarodowe konsorcjum Histarmed) na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 2012 do 2016 r. Pełnomocnik Dyrektora IH UW ds. Kontaktów Zagranicznych oraz Koordynator ds. mobilności na Wydziale Historycznym i w IH UW.
Od 2016 r. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Historycznego ds. Współpracy z Zagranicą i Wydziałowy Koordynator mobilności.

W 2013 r. otrzymał przyznawaną przez JM Rektora UW i Dziekana Wydziału Historycznego UW Nagrodę Clio I stopnia za książkę Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP za rozprawę habilitacyjną pt. Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.

Najważniejsze publikacje:

  • Król i Korona Cierniowa. Kult relikwii i świętych w kapetyńskiej Francji, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012, 472 s., (Nagroda Clio I stopnia – 2013, Nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP – 2014)
    nowe wydanie w języku angielskim: The King and the Crown of Thorns. Kingship and the Cult of Relics in Capetian France, Peter Lang 2021
  • Królewski kult Korony Cierniowej we Francji Ludwika Świętego, „Roczniki Historyczne”, t.67, 2001, s.7-28 (Nagroda im. Aleksandra Gieysztora 2002)
  • Sakralizacja władzy królewskiej w ideologii monarchicznej Kapetyngów w XII-XIV wieku, w: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, pod red. J.Pysiaka, A.Pieniądz-Skrzypczak i M.R.Pauka, Warszawa-Kraków 2002, s. 251-286
  • Philippe Auguste – roi de la fin des temps?, „Annales. Histoire, Sciences sociales”, t.57; nr 5/2002, s.1165-1189
  • Die heidnische Vergangenheit der Franken in der Geschichtsschreibung der Kapetinger zur Zeit Philipp Augusts und Ludwigs des Heiligen, w: Die Hofgeschichtsschreibung im mittelalterlichen Europa. Dziejopisarstwo dworskie w średniowiecznej Europie, Toruń 2006, s. 73-92
  • The Monarch’s Gesture and Visualisation of Rituals Associated with the Cult of Relics, „Acta Poloniae Historica”, t. 96 (2/2007), s. 23-55
  • Polityczne aspekty kultu świętego Olafa i relikwii Korony Cierniowej w norweskim konflikcie gregoriańskim (druga połowa XII – początek XIV wieku), w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. A. Bartoszewicz, G. Myśliwski, J. Pysiak, P. Żmudzki, Warszawa 2010, s. 526-553
  • Les origines de la légende de la translation des reliques de la Couronne d’Epines en Occident par Charlemagne, w: Hagiographie, idéologie et politique au Moyen Age en Occident par Charlemagne. Actes du colloque international du Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers, 11-14 septembre 2008, wyd. E. Bozóky, Collection Hagiologia. Études sur la Sainteté en Occident – Studies on Western Sainthood, t. VIII, Brepols, Turnhout 2012, s. 477-501