Kierownik grantu

Grzegorz Pac

Uniwersytet Warszawski

gl.pac@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Kierownik projektu, koordynator całego zespołu badawczego, adiunkt na Wydziale Historii UW.

Ur. w 1982 w Warszawie. Studia w Instytucie Historycznym UW i na Queen’s University w Belfaście (stypendium Socrates-Erasmus) ukończył w roku 2006 z wyróżnieniem. Praca magisterska, poświęcona obrazowi małżeństwa w źródłach hagiograficznych X i XI wieku, pod kierunkiem prof. Romana Michałowskiego; praca ukazała się drukiem w serii Fasciculi Historici Novi.

Studia doktoranckie w latach 2006-2011 na Wydziale Historycznym UW. W trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej otrzymał stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a semestr letni roku akademickiego 2008-2009 spędził na Christian-Albrechts-Universität w Kilonii jako stypendysta fundacji KAAD z siedzibą w Bonn. Doktorat obronił z wyróżnieniem w roku 2011, a rozprawa, której promotorem był prof. Roman Michałowski, została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W roku 2013 praca została wydana w serii „Monografie FNP”; książka uzyskała Nagrodę im. Aleksandra Gieysztora oraz nagrodę wydziałową Clio.

Rok akademicki 2011-2012 spędził jako research fellow w Department of History, University of Notre Dame (Garstka Fellowship), a kolejne trzy lata jako post-doc w Instytucie Historii UAM, w ramach staży podoktorski NCN. W tym okresie był także stypendystą programu Homing Plus Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców.

Zainteresowania badawcze: wcześniejsze średniowiecze polskie i powszechne: rola społeczna kobiet, queenship, ideologia władzy, hagiografia i kult świętych, kult Marii Panny, monastycyzm.

Członek redakcji: od 2006 r. kwartalnika „Więź”, od 2016 – „Przeglądu Humanistycznego, od 2020 – „Kwartalnika Historycznego”.

Jako członek zespołu ELITES koncentruje się na różnorakich elementach średniowiecznej kultury politycznej i religijnej w kontekście legitymizacji elit w Polsce i Norwegii w pełnym średniowieczu.