Wykonawca

Grzegorz Bartusik

Uniwersytet Warszawski

g.bartusik@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Adiunkt na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego.

Ukończył historię i filologię klasyczną na Uniwersytecie Śląskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał na Uniwersytecie Śląskim w 2020 roku na podstawie rozprawy pt. „Rómverja saga – Saga o Rzymianach. Studium nad recepcją kultury łacińskiej w średniowiecznej Skandynawii”.

Równolegle odbywał studia zagraniczne na Uniwersytecie Arystotelesa w Tesalonice w Grecji (VII-VIII 2013, Międzynarodowa Szkoła Letnia Języka, Historii i Kultury Greckiej, stypendium Rządu Republiki Greckiej), na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii (I-VI 2014, stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego The EEA & Norway Grants) i na Uniwersytecie Islandzkim w Reykjaviku (I-VI 2015, I-VI 2016, stypendium Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego The EEA & Norway Grants). Odbył staż doktorancki na Uniwersytecie Południowo-Wschodniej Norwegii w Borre (VI-IX 2016). Ukończył kursy z zakresu studiów nad średniowiecznymi manuskryptami skandynawskimi w Instytucie Studiów Islandzkich im. Árnego Magnússona w Reykjaviku i Kopenhadze (Letnia Szkoła Studiów nad Manuskryptami Skandynawskimi: poziom I – kurs paleografii i kodykologii skandynawskich manuskryptów – VIII 2017 r.; poziom II – teoria i praktyka edytorstwa skandynawskich manuskryptów – VIII 2018 r.; poziom III, klasa mistrzowska – przygotowanie edycji skandynawskiego manuskryptu – VIII 2019 r., dzięki finansowaniu z grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, program PROM). W sierpniu 2020 r. uczestniczył w kursach Letniej Szkoły Żywej Łaciny i Greki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Występował z referatami na konferencjach naukowych w kraju i za granicą m.in. w Reykjaviku (The 17th International Saga Conference „Íslendinga sǫgur”, 2018 r.; The 5th Annual Háskóli Íslands Student Conference on the Medieval North, 2015 r.), w Cork (The 32nd Irish Conference of Medievalists, 2018 r.), w Durham (The 7th Annual Norse in the North Conference, 2018 r.) w Aberdeen (The 7th Nordic Research Network Conference ‘The North as Home’, 2017 r.), w Aarhus (The 10th Annual Aarhus Student Symposium on Viking and Medieval Scandinavian Subjects, 2017 r.), w Bazylei i Zurychu w Szwajcarii (The Sixteenth International Saga Conference 'Sagas and Space’, 2015 r.) oraz w Bonn (Austmarr X: European Connections: Cultural Transfer to and from the Baltic Sea Region, 2020 r.).

W latach 2017 – 2019 był lektorem języka łacińskiego w Kolegium Nauk Społecznych i Języków Obcych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 14, grant o nr 2017/27/N/HS3/00740) pt. „Dyseminacja łacińskich metafor konceptualnych w literaturze staronordyckiej jako przejaw chrystianizacji i europeizacji średniowiecznej Skandynawii”. Jest także jednym z wykonawców projektu w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w Polsce (moduł “Uniwersalia” 2.2), pt. „Polskojęzyczna edycja Heimskringli Snorrego Sturlusona”. Jako członek zespołu anotatorów bierze również udział w pracach nad elektronicznym korpusem polskiej łaciny średniowiecznej w projekcie „eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny średniowiecznej. Kontynuacja prac”, w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki o numerze 0116/NPRH6/H11/85/2018, który realizowany jest w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Jako jeden z wykonawców polsko-norweskiego projektu badawczego „Zasoby symboliczne i struktury polityczne na peryferiach. Legitymizacja elit w Polsce i Norwegii, ok. 1000-1300”, prowadzi badania nad metodami legitymizacji władzy poprzez narracje o legendarnej i historycznej przeszłości Norwegii wynikających z  recepcji antyku grecko-rzymskiego.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół recepcji antyku, na procesie cywilizacji, chrystianizacji i europeizacji w średniowiecznej Skandynawii.

Najważniejsze publikacje:

  • Social Norms in Medieval Scandinavia. J. Morawiec, A. Jochymek, G. Bartusik. Leeds: Arc Humanities Press – Amsterdam University Press, 2019.
  • Rękopisy, wydania i tłumaczenia Heimskringli. W: Snorri Sturluson: Heimskringla. Red. A. Waśko, J. Morawiec. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021, 174-188. [w druku]
  • Himna smiðr. Starożytna hebrajska metafora konceptualna BÓG TO TWÓRCA NIEBA w języku i literaturze średniowiecznej Islandii. W: Studia hebraica. Księga pamiątkowa Seminarium Wiedzy o Hebrajszczyźnie Biblijnej dedykowana Pani Profesor Kamilli Termińskiej. Red. M. Zając, I. Kida. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, s. 37-67.
  • Cultural Transfer of Cognitive Structures of Fortune in the Latin and Old Icelandic Literatures and Languages: The Case of the Metaphor Fortune is a Wheel. W: Social Norms in Medieval Scandinavia. Red. J. Morawiec, A. Jochymek, G. Bartusik. Leeds: Arc Humanities Press – Amsterdam University Press, 2019, s. 103-138.
  • Sarð hann yðr þá eigi Agði? Humour and laughter in Sneglu-Halla þáttr. W: HistoRisus: Histories of Laughter and Laughter in History. Red. R. Borysławski, J. Jajszczok, J. Wolff and A. Bemben, Cambridge Scholars Publishing: Newcastle upon Tyne 2016, s. 119-138.
  • Victor de victoribus? Von der militärischen Niederlage und dem moralischen Sieg von Marcus Atilius Regulus. W: Scripta Classica, 2013, nr 10, Katowice, s. 85-106.
  • Galilaee, vicisti! O znajdującej się w katowickiej katedrze płaskorzeźbie przedstawiającej konanie cesarza rzymskiego Juliana Apostaty. W: Classica Catoviciensia Scripta Minora, 2012, fasc. 17, s. 60-73.