Post-Doc

Anna Dryblak

Uniwersytet Warszawski

a.dryblak@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Post-doc na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Ur. 1990. Studia doktoranckie w dyscyplinie historia ukończone na Uniwersytecie Warszawskim w 2020 r. (promotor: prof. Roman Michałowski, promotor pomocniczy: dr hab. Grzegorz Pac). Rozprawa doktorska poświęcona piastowskim fundacjom klasztorów żeńskich (Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich, ich znaczenie i rola w Polsce X – XIII w. Recepcja obcych wzorców czy tworzenie oryginalnego modelu?).
Zainteresowania badawcze: żeński monastycyzm w średniowieczu, rola kobiet w kulturze politycznej i religijnej wczesnego i pełnego średniowiecza, hagiografia i kult świętych.

Jako post-doc w zespole ELITES koncentruje się na fundacjach klasztornych oraz roli opatek jako przedstawicielek rodzin fundatorskich w legitymizacji władzy.