Doktorant

Kacper Bylinka

Uniwersytet Warszawski

k.bylinka@uw.edu.pl
Wróć do Zespołu

Ur. w 1997 r. w Warszawie. Ukończył studia licencjackie (2016-2019) w Instytucie Historycznym UW oraz studia magisterskie (2019-2021) na Wydziale Historycznym UW z wynikiem bardzo dobrym. We wrześniu 2021 obrona pracy magisterskiej pt. „Człowiek, rodzina, wspólnota. Świat De vita sua Guiberta z Nogent”, napisanej pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego.

Od października 2021 rozpoczął kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Praca doktorska na temat recepcji kultu świętych przez elity peryferii zachodniego chrześcijaństwa i kwestii budowania tożsamości przygotowywana pod kierunkiem dra hab. Grzegorza Paca.

Jego zainteresowania badawcze obejmują hagiografię, kult świętych, zagadnienia budowania tożsamości w średniowieczu oraz narracja źródeł historycznych.

Jako członek zespołu ELITES zajmuje się badaniem kultu świętych w kontekście kreowania tożsamości elit w Polsce i Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem kultów św. Olafa oraz św. Wojciecha w perspektywie porównawczej.