Promotorki wiary chrześcijańskiej. Kształtowanie pamięci o roli kobiet w chrystianizacji kraju we wczesnośredniowiecznej Polsce i Norwegii

Wróć do Wydarzeń

Referat Anny Dryblak

We wtorek 15 kwietnia w ramach seminarium dokorskiego prof. Romana Michałowskiego i prof. Krzysztofa Skwierczyńskiego (Uniwersytet Warszawski) o swoich badaniach opowiadała Anna Dryblak w wystąpieniu pt. „Promotorki wiary chrześcijańskiej. Kształtowanie pamięci o roli kobiet w chrystianizacji kraju we wczesnośredniowiecznej Polsce i Norwegii”. Gratulujemy!

ical Google outlook